Công ty tổ chức sự kiện Á Châu lọt Top 10 công ty sự kiện lớn tại Việt Nam

Lễ bình chọn những công ty sự kiện lớn tại Việt Nam, đã được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2018 vừa qua. Buổi lễ bình chọn công ty sự kiện lớn tại Việt Nam, …