Tổng hợp các loại cây thủy sinh không cần co2

Cây thủy sinh không cần co2 thật chất là những cây thủy sinh phát triển cần ít co2. Nếu có điều kiện hãy nên cung cấp thêm co2 cho chúng thì cây sẽ phát triển tốt hơn và trông đẹp hơn rất nhiều.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.