Vi Sinh Trong Bể Cá

Vi sinh bể cá là những vi sinh vật giúp cho nước được trong và ổn định. Vi sinh giúp cá tép và cây thủy sinh phát triển ổn định hơn.

Một bể cá trong và sạch đều phải có một môi trường vi sinh tốt.

Để tạo môi trường vi sinh trong bể cá, bạn cần cung cấp các điều kiện môi trường tốt cho vi khuẩn, phân hữu cơ và các sinh vật nhỏ khác. Bạn có thể làm điều này bằng cách:


  1. Điều chỉnh pH: pH của bể cá phải được điều chỉnh trong khoảng 7,0-8,0, vì các vi khuẩn và phân hữu cơ hoạt động tốt trong môi trường có pH này.
  2. Tăng cường dưỡng chất: Để tạo môi trường vi sinh, bạn cần tăng cường dưỡng chất cho vi khuẩn, phân hữu cơ và các sinh vật nhỏ. Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm hạt nitrat và hạt fosfat vào bể cá.
  3. Tạo sự đồng bộ hóa: Để tạo môi trường vi sinh, bạn cần tạo sự đồng bộ hóa trong bể cá. Bạn có thể làm điều này bằng cách đảm bảo rằng có đủ ánh sáng, độ ẩm và nhiệt độ cho vi khuẩn, phân hữu cơ và các sinh vật nhỏ.
  4. Sử dụng lọc vi sinh: Để tạo môi trường vi sinh, bạn có thể sử dụng lọc vi sinh là một bể thủy sinh nhỏ có chứa những chất thải hoặc các vật phẩm rác có thể tạo điều kiện cho vi sinh tồn tại và phát triển.
  5. Sử dụng vi sinh tổng hợp: Vi sinh tổng hợp là những lọ vi sinh được tổng hợp. Anh em có thể mua những lọ vi sinh để cho trực tiếp vào bể cá cảnh, bể thủy sinh để kích thích và tạo môi trường.