Cá két Panda ( gấu trúc)

  • Tên khoa học: Black convict cichlid
  • Tên gọi khác: Cá gấu trúc, cá ngựa vằn
  • Loại cá: Săn mồi
  • Kích thước: 5 đến 10 Cm
  • Nhiệt độ: 21 đến 28 °C
  • PH thích hợp: 6,0 – 8,0
  • Hình thức sinh sản: Đẻ trứng