Extra Bio

  • Tác dụng Chính: Làm trong nước
  • Giảm độc tố: NH2, H2S..
  • Khử Mùi Tanh: Phân hủy chất hữu cơ
  • Hạn chế Rêu Hại
  • Tăng Oxy
  • Không gây hại cho cá và cây thủy sinh