Trân Châu Ngọc Trai

  • Tên khoa học: Micranthemum ‘Monte Carlo’
  • Chăm sóc: Khó
  • Ánh sáng: nhiều
  • Co2: Nhiều
  • Nước: Trong
  • Dưỡng: Cần bổ sung nhiều
  • Nhiệt độ: Mát từ 16 đến 25 độ