Lọc Treo SunSun HBL 803, 802, 801

335000

  • Lọc Treo Sunsun HBL 803: Phù hợp bể 40 lít ~ 100 lít (Chiều dài bể 40-60cm: Cao 29cm trở lên)
  • Lọc Treo Sunsun HBL 802: Phù hợp bể 30 lít ~ 60 lít (Bể dài 40-50cm: Cao 25cm trở lên)
  • Lọc Treo Sunsun HBL 801: Phù hợp bể 20 lít ~ 40 lít (Bể dài 30-40cm: Cao 20cm trở lên)