Cá lia thia đồng

⭐ Tên Khoa Học: Macropodus opercularis

⭐ Tên Gọi khác: Cá Cờ, Cá săn sắt, cá cờ chấm, cá thiên đường

Kích thước tối đa: 6.7 cm

Nhiệt độ nước: 16 đến 30°C

Thức ăn: Côn trùng nhỏ, bobo, trùn chỉ, cá nhỏ, tôm tép..vv