Cá lia thia đồng

  • Tên Khoa Học: Macropodus opercularis
  • Tên Gọi khác: Cá Cờ, Cá săn sắt, cá cờ chấm, cá thiên đường
  • Kích thước tối đa: 6.7 cm
  • Nhiệt độ nước: 16 đến 30°C
  • Thức ăn: Côn trùng nhỏ, bobo, trùn chỉ, cá nhỏ, tôm tép..vv