Ốc Nerita

  • Tên khoa học: Neritina natalensis
  • Kích thước :Từ 0,5 đến 2cm
  • Nhiệt độ thích hợp: 65 ° – 85 ° F (18 ° – 29 ° C)
  • pH : 6,5 – 8,0
  • Nhiệt độ: 23 đến 26 °C
  • Tuổi thọ: Từ 1 đến 2 năm