Cá Otto

  • Tên khoa học: Otocinclus affinis
  • Loại cá: Dọn bể
  • Dòng: Chordata
  • Họ: Loricariidae
  • Chi: Macrotocinclus
  • Nhiệt độ: 20 đến 25°C
  • Chăm sóc: Dễ