Cá Mún

  • Tên khoa học: Platy (fish)
  • Kích thước bể cá tối thiểu: 30 lít
  • Giống loài: Có nhiều loại khác nhau
  • Độ tuổi: 3 đến 5cm
  • pH tối ưu: 7-8.5
  • Độ cứng nước (dH): 15 – 30
  • Nhiệt độ tối ưu: 21-25 °C