Cá Trâm

  • Tên khoa học: Boraras urophthalmoides
  • Loại: Cá bơi theo đàn
  • Kích thước: Khoảng 2cm
  • Nhiệt độ: 20 đến 25°C
  • PH: 6 đến 7,5
  • Chăm sóc: Dể