Cá tỳ bà bướm

  • Tên gọi khác: Tỳ bà sao
  • Tên khoa học: Sewellia Lineolata
  • Tên gọi thông thường: Tỳ Bà Bướm, Reticulated Hillstream Loach
  • Họ: Balitoridae
  • Nguồn gốc: Lào và Việt Nam
  • Phân bố: Dọc sông suối
  • Kích thước tối đa: 5 đến 7cm
  • Nhiệt độ: 19 đến 25 °C
  • pH: 6.5 – 7.5