Cá Sọc Ngựa

  • Tên khoa học: Danio rerio
  • Phân bố: Ấn độ
  • Nhiệt độ: 19 đến 33
  • Nuôi: Dễ
  • Sinh sản: Khó