Cá Sặc Gấm

  • Tên khoa học: Trichogaster lalius
  • Tên gọi khác: Cá vạn long
  • Phân bố: Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.
  • Kích thước: Từ 7 đến 8cm
  • Màu sắc: Có nhiều màu khác nhau, chủ đạo là màu đỏ lửa.
  • Tập tính: Tính ôn hoà.
  • Tuổi thọ: Từ 3 đến 5 năm.
  • Thức ăn: Trùn chỉ, trùn đông lạnh, thức ăn công nghiệp.