Cá Bút Chì Thái

  • Tên khoa học: Crossocheilus Oblongus
  • Tên thông thường: Siamese Algae Eater, cá bút chì Thái
  • Họ: Cyprinidae
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Kích thước cá trưởng thành trung bình: 12 – 14cm
  • Nhiệt độ: 24 – 28 độ C
  • pH: 6.5 – 7