Cá Bảy Màu

  • Tên khoa học: Poecilia reticulata
  • Chi: Poecilia
  • Họ: Poeciliidae
  • Kích thước: 2,5 đến 4 cm
  • Hình thức sinh sản: Đẻ trứng
  • Nhiệt độ bể cá: 23 đến 30 ℃
  • Thức ăn: Bobo, trùn chỉ, Artemia, các loại cám cá khác