Cá Neon

  • Tên gọi: Neon tetra
  • Tên khoa học: Paracheirodon innesi
  • Chăm sóc: Khó
  • Nhiệt độ: 22 đến 28
  • Loại: Cá bơi theo đàn