Cá Bống Vàng

  • Tên khoa học: Gyrinocheilus aymonieri
  • Loại Cá: Dọn Bể
  • Thức Ăn: Chủ yếu là rong rêu,  chất thải của cá tép, xác cá tép và các loại cám cả.
  • Nhiệt độ nước: 21 đến 35 độ
  • Kích thước bể: Lớn hơn 50 cm
  • Chăm Sóc: Dễ Nuôi