Tép Yamato

Tên khoa học: Caridina multidentata

Dòng: Crustacea

Họ: Atyidae

Chi: Caridina

Kích thước: Tối đa từ 5 đến 7cm

Nhiệt độ tối ưu: Từ 18 đến 28 độ C

Độ pH tối ưu: Từ 6 đến 7,5

Độ cứng: Từ 6 đến 10 dKH

Thức ăn: Các loại tảo, rêu hại,..

Tuổi thọ: trung bình Khoảng từ 2 đến 3 năm