Cây vảy ốc xanh

  • Tên khoa học: Rotala sp. ‘Green’
  • Nhiệt đội nước: 18 đến 28 °C
  • Dinh dưỡng: Cao
  • Co2: Cần thiết
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Vị trí trồng: Hậu và trung cảnh
  • Chiều dài: 10 đến 50cm