Rêu Us Fiss

  • Tên thường gọi: Us fiss – Phoenix Moss
  • Tên khoa học: UsFissidens sp fontanus
  • Nguồn gốc: USA, Singapore
  • Nhiệt độ thích hợp:  (18,3 ° – 25 ° C)
  • Điều kiện ánh sáng: Vừa và mạnh
  • Tốc độ phát triển: Chậm
  • Độ khó: Trung bình
  • Chăm sóc: Dễ vừa phải