Cây vảy ốc vàng

  • Tên khoa học: Rotala Macrandra Yellow
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhiệt độ: 18 đến 28
  • Co2: Mạnh
  • Ánh Sáng: Khỏe
  • Vị trí: Trung cảnh và Hậu cảnh
  • Phát triển: Mạnh
  • Chắm sóc: Dễ