Vảy ốc siêu đỏ

  • Tên tiếng Anh: Rotala Rotundifolia Red
  • Tốc độ tăng trưởng: Nhanh
  • Nhu cầu ánh sáng: mạnh
  • Nhu cầu dinh dưỡng: trung bình, cao
  • Loại Cây: Cắt cắm
  • Vị trí trồng: Hậu cảnh và trung cảnh