Cá La Hán

  • Loại Cá: Lai Tạo
  • Tên Khoa Học: Flowerhorn Cichlid
  • Tuổi Thọ: 12 năm
  • Chăm sóc: Dễ
  • Nhiệt Độ: Khoảng 25 đến 30°C.
  • Kích thước: 23 tới 40cm
  • Thức Ăn: Trùn huyết, dế, châu chấu, giun, tôm và một số loại Cám cá