Cá Chuột

  • Phân bố: Nam Mỹ rộng đến Colombia tới Argentina
  • Bộ Cá Chép
  • Chiều dài cá: 3 (cm) tối đa 7cm
  • Dung tích bể tối thiểu: 25cm
  • PH: 6,0 – 8,0
  • Nhiệt độ: 20 đến 2