Cá Phượng Hoàng

  • Tên khoa học: Mikrogeophagus ramirezi
  • Nước: Trong
  • Nhiệt độ: 18 đến 30
  • Kích thước: Tối đa 8cm
  • PH: Từ 5 đến 6
  • DH: 5 đến 12